Coorpa Hasta Yönetimi

ULUSLARARASI HASTA YÖNETİM SİSTEMİ

Hastanenizin en büyük yardımcısı;
hastalar, doktorlar ve aracılar tek bir platform üzerinde.

Coorpa hastanenizin hastalarla iletişimini sağlayan, onlara ulaşan eliniz!
Coorpa ile hastalar dosyalarını yükleyebilirler, sizinle chat yapabilirler ve siz de hastalara dair önemli istatistikler çıkarabilirsiniz.

DOKTORLAR

 • Hasta süreçlerini takip
 • Hastaya yorum
 • Hasta hakkında yöneticiye yorum
 • Yöneticiler ile anlık iletişim
 • Hasta dosyalarını inceleme
Hasta Yönetim Sistemi

HASTALAR

 • Dosyalarınız tek bir yerde
 • Anlık iletişim kurma
 • Süreç takibi
 • Süreç sonunda geri bildirim
 • Hastaneye gitmeden fikir alabilme
Hasta Yönetim Sistemi

ARACI KURUMLAR

 • Yöneticiler ile anlık iletişim
 • Sisteme hasta ekleme
 • Kendi eklediği hasta bilgilerini düzenleme
 • Hasta için dosya yükleme
 • Hastaların süreçlerini takip
Hasta Yönetim Sistemi

SİSTEM YÖNETİCİSİ

 • Hasta süreçlerini takip
 • İstatistikleri inceleme
 • Doktorları takip etme, kontrol etme
 • Aracılar, doktorlar ve hastalar ile anlık iletişim
 • Acentaları ve getirdiği hastaları kontrol etme
Hasta Yönetim Sistemi

Coorpa Hakkında

Coorpa hastaların doktorların, aracı kurumların ve hastane personelinin birbiriyle etkileşim içinde olmasını sağlayan, dış ülkelerden gelecek olan hastaları düzenleyip yöneten, bu hastaların istatistiklerinin çıkarıp hastanenize sunan bir sistemdir.

Coorpa Hasta Yönetimi